Kind

Voor wie?

Je peuter, kleuter en kind zal doorheen de verschillende fases misschien eens een emotionele periode doormaken. Het hoort bij het leven, maar het kan ons behoorlijk machteloos doen voelen en dan zoeken we via verschillende wegen naar een oplossing.
Sinds jaar en dag vinden kinderen hulp bij mij voor tal van problemen, zoals bedplassen, bang in het donker, scheidingsangst, trauma, depressie, schoolmoeheid, slaapproblemen, angst.

Grote veranderingen in het jonge leven

Opgroeien tot peuter, kleuter en kind gaat telkens gepaard met enorme sprongen in de evolutie. Gedurende die sprongen treedt er een ingenieus systeem in werking dat ontzettend veel energie vraagt om alle transformaties te ondersteunen.

Als er tijdens de kindertijd nog onopgeloste symptomen zijn die deze ontwikkeling tegenhouden, dan zal cranio-sacraal therapie, door de zachte aard van de behandeling, een enorme impact hebben op de oplossing ervan. Onopgeloste symptomen kunnen voortkomen van bij de geboorte, maar ook ontstaan zijn door andere in- en of externe factoren.
Via de cranio-sacraal therapie wordt er een diep contact gemaakt en zal er zo ruimte ontstaan in het volledige centraal zenuwstelsel. Opgeslagen stress in het lichaam zal oplossen en de energie die nodig is voor de groei komt vrij.

Via SER zullen we ook reizen maken in de hersenen of het lichaam. Iets wat bij kinderen heel gemakkelijk toegelaten wordt omdat ze over het algemeen nog heel nauw in contact staan met hun fantasiewereld.

Veilig inspelen op de fantasie

De bedoeling hier is om bewustzijn te brengen naar de plekken die niet vrij zijn of waar te weinig activiteit is om te groeien. Door via metaforen gebruik te maken van de fantasie van de kinderen wordt de focus verlegd naar dit gebied van het lichaam en kan het zichzelf herstellen.

Ook tijdens sessies met kinderen is het heel belangrijk dat ze zich vertrouwd en veilig voelen. Kennismaking met het kind is daarom heel belangrijk.

Bij het anamnese gesprek (waar natuurlijk de ouder bij is), zal ik mij richten tot het kind. Het wordt behandeld als een gelijke en dat schept vertrouwen. Als het kind bij de mama of de papa wil blijven dan respecteer ik dat. Ik nodig de ouder dan uit om erbij te zitten aan de massagetafel. Zodra kinderen voelen dat je ze met respect behandelt, voelen ze zich veilig. De ouder zit dan in de ruimte en kan ook meedeinen op de golven van de rust die ervaren worden tijdens de sessie.

De tijd op de tafel zal ook beperkt blijven tot ik merk dat het kind niet meer wil. Het is heel belangrijk deze grens goed in het oog te houden. Doorgaans duurt de sessie op tafel een twintigtal minuten. De meeste kinderen ervaren het als heel fijn en vragen vaak zelf om terug te komen voor een volgende sessie.

Symptomen

ADHD, ADD | Angst | Autisme | Bang in het donker | Bedplassen | Faalangst | Depressie | Dyslexie | Dyscalculie | Emotionele problemen | Trauma | Scheidingsimpact | Schoolmoeheid | Slaapproblemen…

Hoe?

CRANIO-SACRAAL

  • Kennismaking
  • Gesprek
  • Vertrouwen creëren
  • Cranio-sacraal sessie
  • De duur is maximaal 45 minuten

SER

  • Voorgesprek
  • Cranio-sacraal sessie met SER
  • De duur is 1 uur

Om goed te functioneren maakt deze website gebruikt van cookies