Systemisch werk & Familieopstellingen

Weer vol in het leven staan

We worden allemaal geboren in een bepaald familiesysteem. Of het nu het traditionele gezin is of een instelling die zorg draagt voor de opgroeiende baby of jongere: we worden altijd geboren uit een vader en een moeder die zelf ook weer op hun beurt geboren zijn in een bepaald systeem. En dan zijn er nog de grootouders, ouders, broers en zussen, ooms en tantes waarmee we gelinkt zijn. Zelfs continenten en landen van herkomst zijn gelinkt aan ons en ook het geloofssysteem waarin we geboren zijn.

Soms kan het zijn dat we onbewust iets dragen, volgen of zelfs het leven leiden van iemand anders uit ons familiesysteem. Vaak ervaren we dat als beperkend in het leven dat zich voor ons ontrolt. We stuiten vaak op dezelfde vraagstukken en vragen ons af waarom die thema’s zich telkens weer herhalen in ons leven. Zoals relationele of professionele problemen, maar ook emoties kunnen ervaren worden als niet-eigen, hoewel ze duidelijk aanwezig zijn.

In mijn praktijk begeleid ik tijdens één op één sessies systemisch met verschillende tools (zoals poppetjes of vloerankers) of ik begeleid een opstelling in de verbeelding. Immers, als S(ometo) E(motional) R(elease) zich aandient tijdens een craniosessie, kan daar op natuurlijke wijze een opstelling uit voortvloeien. Omdat er van op een afstand naar gekeken wordt – alsof we naar een podium kijken en waarnemen wat zich daar afspeelt – kunnen inzichten over bepaalde dynamieken en verstrikkingen in het familiesysteem zich onthullen. Dit leidt tot duidelijkheid voor de cliënt en kan er zonder oordeel gewerkt worden naar een transformatie van die gegevens die beperkend werkten om volledig in de eigen kracht aanwezig te zijn, om vol in het leven te staan.

Om de maand organiseer ik een opstellingsdag in groep.

Wat is een opstellingsdag?

Een opstellingsdag begint om 10h en eindigt om 17h.

Er zijn maximum 4 vraaginbrengers. Een vraaginbrenger is iemand die met een thema/vraag komt voor een opstelling.
Er is geen gelimiteerd aantal wat betreft representanten. Een representant is iemand die deelneemt en bereid is een familielid of iets of iemand anders te representeren tijdens de sessie.

Doorgaans duurt één opstelling zelf ongeveer 1 uur.

Om goed te functioneren maakt deze website gebruikt van cookies